Novinky

Koronavirus pojištění

Platnost pojištění Halali a propadlý lovecký lístek

Všeobecná pojišťovna Halali, a.s. prohlašuje:

U loveckých lístků, jimž skončila doba platnosti v průběhu nouzového stavu vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, považuje pojišťovna tyto lístky i nadále za platné a má za to, že podmínky pro výkon práva myslivosti jsou u jejich držitelů splněné, pokud mají tito držitelé platně uzavřenou pojistnou smlouvu.

Škodní události související s výkonem práva myslivosti budou tedy pojišťovnou hrazeny i v případě, že budou způsobeny držiteli loveckých lístků, jejichž doba platnosti uplynula v průběhu nouzového stavu, pokud nenastane jiný důvod pro výluku v pojištění ve smyslu smluvních podmínek (např. vliv návykové látky).