Novinky

Aktualizováno: Prezentace kandidátů do MR a DR

Aktualizováno 17. 5. 2021

Prezentace je třeba zaslat do 17. 5. 2021.

Původní znění článku ze 6. 5. 2021, 19.45

V případě zájmu o osobní prezentaci kandidáta je možno využít tyto formy:

 1. Tisková prezentace v časopise Myslivost
  Textový soubor ve Wordu, maximálně 2500 znaků s možností zaslání fotografie (v tomto případě o 200 znaků méně)
  V záhlaví souboru uveďte:
  Jméno a příjmení:
  Věk (ne datum narození):
  Členem ČMMJ od roku:
  Člen jakého OMS či klubu:
  Dosavadní funkce v ČMMJ:
  Tiskovou prezentaci zasílejte na adresu xnfvan@zlfyvibfg.pm.
 2. Videoprezentace v maximální délce 5 min.
  Zaslat pouze odkaz na internetovou adresu prezentace.
 3. Textová prezentace ve Wordu v rozsahu maximálně 5 stran formátu A4.

Videoprezentaci a textovou prezentaci zasílejte na e-mail: vin.qibenxbin@pzzw.pm případně adresu ČMMJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.

Odkaz na videoprezentaci a textová prezentace budou zaslány s materiály pro Sbor zástupců ČMMJ.