Podpora myslivosti v evropském parlamentu

FACE

V Bruselu proběhlo nejen generální zasedání FACE, kde se intenzivně krom jiného řešila situace kolem olověného střeliva, ale zástupci FACE vyrazili také do Evropského parlamentu, kde FACE spolupořádalo recepci na téma „Dialog o budoucnosti evropského venkova“.

Tato akce proběhla 10. 9. 2019 za účasti více než 50 poslanců Evropského parlamentu, kteří vyjádřili svoji podporu znovuustavení meziskupiny pro biodiverzitu, myslivost a venkov. Tato meziskupina vznikla v roce 1985 a má klíčové postavení v Evropském parlamentu, protože umožňuje diskuzi mezi politiky, společností a odborníky. Činnost této parlamentní meziskupiny a úzká spolupráce s poslanci Evropského parlamentu je pro nás velmi důležitá s ohledem na velké množství legislativy, která ovlivňuje náš běžný život, zejména s ohledem na myslivost.

Jak řekl prezident FACE Torbjörn Larsson: „Evropa v současné době čelí mnoha výzvám v oblasti biodiverzity a udržitelného hospodaření s půdou a také v oblasti změn klimatu. Myslivci a zemědělci jsou klíčovými postavami implementace úspěšné enviromentální politiky. Proto potřebujeme platformu, na které budeme jednat o tom, jak udržet biodiverzitu a živou krajinu.“

Těmto důležitým jednáním byl za Českomoravskou mysliveckou jednotu přítomen předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota. Ačkoliv intenzivně řešil problematiku posledních dní, tedy novelu lesního zákona a jeho tzv.  „vyvlastňovací přílepek“, sešel se během dne v Bruselu s českými poslanci Evropského parlamentu a vyjednal s nimi přínosnou spolupráci, na kterou se bude možné spolehnout.

ČMMJ bojuje za práva českých myslivců.

Přejít na začátek