Pohár ČMMJ Běžící kňour III.

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA a OMS Jičín si Vás dovolují pozvat na CELOSTÁTNÍ PŘEBOR ČMMJ III. kolo Běžící kňour 2023 – Pohár ČMMJ ve střelbě z kulovnice.

Datum konání: 12.8.2023  

Místo konání: střelnice Pod Zebínem OMS Jičín  

Startovné: 400 Kč  

Kapacita střelnice: 40 střelců              

Organizační výbor: 

Předseda: Luboš Lonský  

Ředitel: Ing. Jiří Sehnoutek 

Ekonom a jednatel: Bc. Ing. Lenka Hochová  

Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Kraus 

Zástupce SK ČMMJ: Bc. Bedřich Jonáš 

Sbor rozhodčích: SK OMS Jičín 

Technická služba: Josef Kraus st. 

Zdravotní služba: Oblastní nemocnice Jičín  

Časový rozpis soutěže: 

 Trénink:  pátek    11. 8. 2023     12:00 -15:00 

Upozornění!! Provoz kulové střelnice v pátek je omezen pouze do 15 hodin !!!  

 Soutěž: sobota 12.8.                         7:30-8:30 hod. – prezence  

                                                                    8:45 hod. – zahájení přeboru 

Přihlášení na závod 

Na závod je nutné se přihlásit na webu střelnice/e-mailové adrese: xenhfcrcvprx@frmanz.pm 

uzávěrka přihlášek: 9.8.2023  

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni. 

Rozsah celostátního přeboru  

 • 10 ran na terč běžící 5x zprava a 5x zleva ve vzdálenosti 50 m, 10 m průsekem, rychlosti 4 m/s 
 • způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ 
 • startovné: 400 Kč (členové ČMMJ mají slevu 50 Kč, předplatitelé časopisu Myslivost další slevu 50 Kč) 
 • cvičná položka: 6 ran/100 Kč 

Startovné zašlete na účet 218115265/0300 

          zpráva pro příjemce jméno závodníka 

          variabilní symbol je 128 

Závod je vypsán pro kategorie  

 • OPEN a MYSLIVCI 

Protesty: 

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,– Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné. 

Podmínky účasti: 

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuální znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx 
 1. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.  
 1. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění  
 1. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí. 
 1. Střelci v kategorii dorost a junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.  
 1. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem. 
 1. Ochrana sluchu je při střelbě povinná. 
 1. Dle rozhodnutí balistika jsou povoleny na střelišti běžícího kňoura dlouhé kulové zbraně do ráže 7,62 mm. 

Ocenění vítězů: 

 1. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů. 

     Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců. 

Doprovodný program 

OMS Jičín pořádá doprovodný závod ve střelbě na gongy malorážkou. Účastníci III. kola Poháru ČMMJ ve střelbě se mohou do tohoto závodu přihlásit. Střelci v disciplíně jsou rozděleni do kategorii: 

Senioři, veteráni, dámy. 

startovné: 300,-Kč  

V případě, že se střelec zúčastní obou soutěží (tj. gongy a běžící kňour z kulovnice) je jednotné startovné                     500Kč  

Sponzory celostátního přeboru jsou: 

Přejít na začátek