Novinky

Pohár mládeže K4M 2021

ČMMJ spolu s OMS Jičín pořádají celostátní přebor Pohár mládeže K4M 2021.

Datum konání: 14. 8. 2021
Místo konání: střelnice Pod Zebínem OMS Jičín
Startovné: 100 Kč Kapacita: 80 střelců

Přihlášení na závod: Na závod je nutné se přihlásit na webu střelnice/e-mailové adrese: xenhfcrcvprx@frmanz.pm; uzávěrka: 11. 8. 2021

Nepřihlášení střelci budou registrovaní jako poslední. V případě naplnění kapacity střelnice nebudou střelci do závodu připuštěni.

Časový rozpis soutěže:
Trénink: pátek 13. 8. 2021, 14.00 – 18.00 hod.
Soutěž: sobota 14. 8. 2021
7.00 – prezence; 8.00 – zahájení přeboru; 8.30 – střelby

Rozsah celostátního přeboru: viz. střelecký řád

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ;

startovné: 100 Kč; cvičná položka: 50 Kč

K4M 4 x 10 ran

Organizační výbor

Předseda: Luboš Lonský
Ředitel: Ing. Jiří Sehnoutek
Ekonom a jednatel: Bc. Ing. Lenka Hochová
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Kraus
Zástupce SK ČMMJ: Ing. Vlastimil Zrůst
Sbor rozhodčích: SK OMS Jičín Technická služba: Josef Kraus st.
Zdravotní služba: Okresní nemocnice Jičín

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie:

Dorostenky a dorostenci 11 -15 let
Junioři 16 -20 let

Protesty

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018. Dle aktuálního znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10. 6. 2017.
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ.
 3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění.
 4. Do pořadí CP mohou být započítáni pouze členové ČMMJ (neplatí u kategorií junioři/ky a dorostenci/ky), nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
 5. Střelci v kategorii JUNIOR a DOROST, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 7. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
 2. Prvních pět nejlepších střelců v každé kategorii (junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky) obdrží 250 ks malorážkových nábojů od firmy Sellier & Bellot, a.s. rozdělené do pořadí.
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z dvanácti nejlepších střelců (3 junioři, 3 juniorky, 3 dorostenci a 3 dorostenky), který obdrží jako hlavní cenu malorážku od firmy Česká zbrojovka, a.s.
 4. Vítěz kategorie obdrží dalekohled Meosport 8×25 od firmy Meopta – optika, s.r.o. pro absolutní vítěze v každé kategorie ( dorost 11 -15 let a junioři 16 -20 let) celostátního přeboru.
 5. První tři střelci v každé kategorie obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru jsou