Novinky

aujeszkyho choroba

Pomozte s výzkumem Aujeszkyho choroby u psů

Dr. Miloš Vávra, který jako odborník spolupracuje se sekretariátem ČMMJ na tématu Aujeszkyho choroby, by rád touto cestou požádal myslivce o spolupráci na zmapování výskytu této nemoci u psů v ČR a SR.

Informujte prosíme Dr. Vávru byť jen o pouhém podezření na výskyt onemocnění u psů ve vašem okolí. Zajímají jej i nejasná, náhlá úmrtí psů s odpovídajícími klinickými příznaky či úmrtí na základě možného kontaktu s divokým prasetem.

Informace prosíme posílejte na email ziqe.inien@tznvy.pbz. Do předmětu emailu uveďte Aujeszkyho choroba či jen ACH. Užitečné jsou i neúplné informace, ideálně však prosím o zaslání:

  • jména majitele uhynulého psa,
  • kontaktu na majitele (pokud je známý),
  • místa výskytu,
  • jména a plemene psa (pokud ho znáte),
  • kdy k výskytu došlo,
  • názvu honitby, kde se infekce u psa vyskytla,
  • kontaktu na hospodáře dané honitby.

Užitečné jsou jakékoli informace, na jejichž základě se panu doktorovi podaří spojit možné duplicitní informace o výskytu či naopak zjistit další výskyt onemocnění.

Pokud byste měli podezření na výskyt onemocnění u lišky či jiných druhů, prosíme rovněž o zaslání kontaktu a informací na email.