Novinky

  • ČMMJ
  • Akce
  • Kynologické a střelecké akce po 11. 5. 2020

Kynologické a střelecké akce po 11. 5. 2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 na mimořádném jednání vláda schválila pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření. Od dnešního dne je možné pořádat sportovní, kulturní a spolkové akce s maximálním počtem do 100 osob. Kynologické a střelecké akce lze uskutečnit za podmínek dodržování hygienických opatření.

Pořadatel musí zajistit :

  • počet účastníků do 100 osob
  • rozestupy mezi účastníky min. 2 metry
  • povinnost nosit roušky
  • dezinfekci (k dispozici musí být nádoba s dezinfekčním prostředkem, a to zejména ráno při nástupu a následně při čekání na zpracování a při vyhlášení výsledků)

Upozorňujeme, že dle vyjádření na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví není možné do 24. 5. 2020 využívat vnitřní prostory restaurací a hospod.

Termínová listina střeleckých soutěží je aktualizována v sekci Střelectví.