Posun nákazy AMP do vnitrozemí

Státní veterinární správa potvrdila dne 3. května pozitivní případ afrického moru prasat (AMP) u 1kusu černé zvěře v honitbě Ralsko na Českolipsku, kterou spravují Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň. Lokalita leží více než 50 km jihozápadně vzdušnou čarou od míst dosavadních nálezů AMP ve Frýdlantském výběžku.

Oblast spadá pod Krajskou veterinární správu Liberec, která již upřesnila seznamy katastrálních území, uživatelů honiteb a chovů v postižené oblasti, jichž se týkají připravovaná mimořádná veterinární opatření.

SVS dnes vymezila takzvané pásmo infekce kolem uvedeného místa. V této oblasti o výměře přes 230 km² nařídila SVS mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude mimo jiné zakázán lov zvěře a krmení prasat divokých. V pásmu bude také omezen pohyb obyvatel mimo vyznačené cesty a zintenzivněno vyhledávání a sběr těl uhynulých divočáků.

Více informací zde: Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Přejít na začátek