Novinky

Zkoušky

Přezkoušení čekatelů 2020

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané Řádem pro jmenování a odvolávání rozhodčích, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílá čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze k rukám Jany Adámkové, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).

Pořádající OMS: Olomouc
Místo konání: OMS Olomouc, Wellnerova 20, Olomouc
Datum a čas konání: Pátek 6. března 2020 od 9.00 hodin

Pořádající OMS: Česká Lípa
Místo konání: Obecní úřad Pertoltice, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24
Datum a čas konání: Sobota 7. března 2020 od 9.00 hodin

Pořádající OMS: Havlíčkův Brod
Místo konání: Hostinec U Palánů, Žďárská 1717, Havlíčkův Brod – Perknov
Datum a čas konání: Sobota 14. března 2020 od 9.00 hodin

Pořádající OMS: Písek
Místo konání: Kulturní dům Lety, Lety 67, 398 04
Datum a čas konání: Sobota 21. března 2020 od 9.00 hodin

Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bude podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020. Na zkoušku již nebude posílána pozvánka, zvolené místo a termín jsou závazné.

Žádost o připuštění ke zkoušce si stáhněte zde.