Novinky

Přijďte sázet stromy 16. října

V posledních pěti letech čelí kůrovcové kalamitě většina smrkových porostů. Ministerstvo zemědělství v roce 2019 vyznačilo tak zvané červené zóny vážně zasažené kalamitou a umožnilo na nich efektivnější zásahy proti kůrovci.

Lesy ČR se snaží zásahy kůrovcem eliminovat a zrychlují výsadbu lesů nové generace. Letos vysadí rekordních 90 milionů sazenic a zalesní 22 tisíc hektarů, což je historicky největší obnovovaná plocha. Na vykácených pasekách už rostou sazenice různých dřevin, 67 procent listnáčů a 33 procent jehličnanů, aby byly porosty odolnější vůči klimatické změně i škůdcům. Červeně vyznačená území s nejpostiženějšími lesy se začínají tak postupně zelenat. 

Zapojte se do obnovy lesů i vy. Tuto sobotu 16. října na 13 místech ČR probíhá Den za obnovu lesa!

www.sazimelesynovegenerace.cz