Novinky

Vlk obecný

Připravovaný plán péče o vlka ohrozí chovy ovcí a koz

Ministerstvo životního prostředí vypořádalo připomínky k návrhu Plánu péče o vlka obecného. Bohužel při tom nerespektovalo zásadní požadavky zemědělců a myslivců, tzn. skupin, které budou činností vlka nejvíce postiženy. Naopak vlk má mít zaručenu absolutní ochranu na celém území ČR.

Připravovaný plán péče neurčuje, kolik jedinců má tvořit „příznivý stav“ v České republice, nevymezuje oblasti, v nichž bude výskyt vlka žádoucí, a nedefinuje podmínky a režim jejich využívání. Při růstu vlčí populace dříve či později dojde k závažnějším střetům s člověkem a také se objeví jedinci s problémovým chováním. Plán péče o vlka však tyto situace nijak neřeší. Neurčuje, jak regulovat vlčí populaci ani jak řešit problémové jedince.

Myslivci a zemědělci se k výskytu vlka v České republice nestaví a priori odmítavě. Je však třeba, aby stát nastavil jasná pravidla pro jeho výskyt a také pro ochranu zemědělců a chovatelů. Plán péče o vlka v navržené podobě je totiž přímým ohrožením pro úroveň pastevectví v Česku. Povede k výraznému omezení chovu ovcí a koz.

Společné nesouhlasné stanovisko a žádost o doplnění Plánu péče o vlka obecného o definici příznivého stavu, zonaci, způsoby regulace a řešení problémových jedinců odeslala Českomoravská myslivecká jednota spolu s Mysliveckou komisí Agrární komory ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR, Zemědělským svazem ČR, Svazem chovatelů ovcí a koz, Českým svazem chovatelů masného skotu, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, PRO–BIO – Svazem ekologických zemědělců a Společností mladých agrárníků ČR ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.