Prodloužení podání přihlášek na NF ZST 2023

Vzhledem k velkému zájmu o letní soustředění ZST jsme vyjednali možnost dodatečných míst. Je tedy možné se ještě přihlásit nejpozději však do 28. 6.2023.

53. ročník Národního kola Zlaté srnčí trofeje 2023 se koná od 22. 7. do 5. 8. 2023 (kategorie A) a od 5. 8. do 19. 8. 2023 (kategorie B)Jizbici pod Blaníkem.

Jedná se o tradiční soustředění pro mladé myslivce a přátele přírody, během kterého proběhne také národní finále celorepublikové soutěže pro děti.

Kategorie A je určena pro 3. až 5. třídu ZŠ a kategorie B pro 6. až 9. třídu ZŠ.

Soustředění je zaměřeno na mysliveckou kynologii, mysliveckou zoologii, mysliveckou výchovu, péči o zvěř, ochranu životního prostředí, lovectví a střelectví anebo botaniku a dendrologii.

Nachystán je bohatý program. Těšit se můžete na mnoho zábavných her, celotáborovou soutěž, stanování v přírodě, naučnou stezku, poznávání přírody, sportovní hry a výlety. Dvoutýdenní soustředění završené národním finále Zlaté srnčí trofeje povedou zkušení vedoucí s mnohaletou praxí.

Cena soustředění je 8 800,- Kč pro účastníky kategorie A, pro účastníky kategorie B je cena 9 250 Kč.

a) Rodiče dětí, které deleguje OMS zaplatí dohodnutou částku na příslušném OMS a OMS uhradí celý poplatek, na účet 6630011/0100. Při platbě uvede OMS variabilní symbol 105 a do poznámky uvede jméno a příjmení dítěte, ZST.

b) Ostatní účastníci hradí celou částku přímo na účet 6630011/0100, při platbě uvedou variabilní symbol 105 a do poznámky uvedou jméno a příjmení dítěte, ZST.

V případě neomluvené neúčasti poplatek propadá celý. Při odjezdu z důvodu onemocnění je možné na písemnou žádost zákonných zástupců vrátit část poplatku, (celodenní poplatek x počet neabsolvovaných dní).

Vyplněním přihlášky se účastník ZST stává pro stávající kalendářní rok členem klubu Mladí myslivci, součástí ceny soustředění je klubový příspěvek do tohoto klubu. 

Přihlášku vraťte nejpozději do 15. 6. 2023 na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Lešanská 1176/2a, 141 00, Praha 4, případně emailem na cngevpvn.wnxrfbin@pzzw.pm. (na pozdě zaslané přihlášky i platby nebude brán zřetel; taktéž budou vyřazeny děti, které nesplňují věkovou hranici danou pro soustředění a ZST).

Přejít na začátek