Prodloužení výjimky pro regulaci bobra v CHKO Třeboňsko

bobr

Agentura ochrany přírody a krajiny zveřejnila návrh opatření obecné povahy, které by mělo prodloužit výjimku pro management bobra evropského v CHKO Třeboňsko.

Pokud návrh vstoupí v platnost, prodlouží platnost stávajícího opatření až do roku 2030. Bobra bude v CHKO povoleno chytat do živochytných pastí a následně humánně usmrcovat, lovit loveckou střelnou zbraní a humánně usmrcovat nalezené, zraněné či jinak handicapované jedince, a to za podmínky hlášení každého odchyceného a usmrceného jedince Správě CHKO Třeboňsko a uchování celého neporušeného jedince za účelem jeho prohlídky a získání údajů a vzorků k vědeckému využití.

Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech AOPK.

Zóna C programu péče o bobra evropského včetně CHKO Třeboňsko

Soubory ke stažení

Přejít na začátek