Propozice CP ČMMJ Baterie ve Vlašimi

Kulové střelivo

Dne 16. července 2022 na střelnici Na Spravedlnosti ve Vlašimi se uskuteční celostátní přebor ČMMJ- Baterie

Časový rozpis soutěže:

Trénink:   pátek 15. července 2022           

11,00 hod. – 18,00 hod

Soutěž:      sobota 16. července 2022:          

8,00 hod. –  prezence + losování

8,45 hod. – nástup, zahájení přeboru

9,00 hod. – zahájení střelby              

Přihlášení na závod:

Na závod je nutné se přihlásit ELEKTRONICKY na adrese:                                                                      bzfoa@frmanz.pm

uzávěrka elektronických přihlášek: 14. července 2022 18.00 hodin

v případě nenaplněné kapacity střelnice je možno přihlásit se v den konání závodu na střelnici

Do přihlašovacího E-mailu je nutné uvést:

Příjmení a jméno, rok narození, číslo ZP, člen nebo nečlen ČMMJ ( příslušnost k OMS ), telefonické spojení, E-mail

Úhrada startovného na účet číslo: 51 – 4479070227/0100  připsáno na účet nejpozději 14. 7. 2022.      Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: CPUT + příjmení

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Rozsah celostátního přeboru:         4 x 25 terčů

Dle střeleckého řádu ČMMJ

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie:          

ženy

junioři – ve věku do 20 let včetně

muži (senioři) – ve věku do 55 let včetně

 veteráni – ve věku do 65 včetně,

super veteráni – ve věku od 66 a starší

Protesty:

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu  http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad-a-dalsi.aspx
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.
 3. Nečlenové ČMMJ předloží dále doklad o platném pojištění
 4. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí vyhodnocení CP a budou vyhodnoceni samostatně.
 5. Střelci v kategorii junior, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu odpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 6. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 7. Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná.

Ocenění vítězů:

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
 2. Prvních osm nejlepších střelců (členů ČMMJ) bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od společnosti Sellier & Bellot, a.s. Rozdělené budou dle absolutního pořadí. 
 3. Přeborník ČMMJ v UT obdrží hlavní cenu – certifikát na loveckou kulovnici z nové produktové řady CZ 600 od společnosti Česká zbrojovka, a.s.
 4. První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny od společnosti Meopta optika. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Sponzory celostátního přeboru ČMMJ jsou:

Soubory ke stažení

Přejít na začátek