Novinky

Kulové střelivo

Propozice CP ČMMJ Kombinace malá

Dne 26. června 2022 na střelnici Provazce v Písku se uskuteční celostátní přebor v malé kombinaci.

Časový pořad:

Den 26.06.2022                      8:30               hodin prezence

                                               9:00               hodin zahájení celostátního přeboru

Rozsah přeboru:

Název disciplíny                     malá kombinace (dle střeleckého řádu FITASC)

Startovné                                1000.- Kč

Přihlášky je možno zasílat poštou na adresu OMS Písek, Burketova 52, 397 01 Písek,nebo e-mailem na adresu bzfcvfrx@frmanz.pm, nebo na stránkách strelnice.lmpisek.cz. Přihlášky se přijímají podle došlého pořadí do vyčerpání kapacity střelnice, tj. 72střelců nebo do konce odstřílené první položky přeboru.

Protesty:

Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Závěrečná ustanovení:

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, o.s. pro mysliveckou sportovní střelbu ČMMJ

a těchto propozic.

  1. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, o.s. (do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ, nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí s ohledem na kapacitu střelnice a blíže specifikovaných podmínek (např. výše startovného) příslušného OMS.)
  2. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  3. Ochrana sluchu a zraku je při přeboru povinná.
  4. Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.
  5. Další organizační ustanovení. Občerstvení a parkování vozidel na určeném parkovišti a prodej nábojů na střelnici zajištěno.

Sponzory celostátního přeboru ČMMJ jsou:

Soubory ke stažení