Propozice: CP ČMMJ LKS

Kulové střelivo

Celostátní přebor v loveckém čtyřboji kulovnicí se uskuteční 15. května 2022 na střelnici Světnov u Žďáru nad Sázavou.

Datum konání: sobota 15. května 2022                               

Místo konání: střelnice Světnov u Žďáru nad Sázavou                          

Startovné:                

základní: 900 Kč, Junioři: 450 Kč

zvýšené: 1000 Kč (Junioři 500 Kč) pro střelce přihlášené po 10. květnu 2022 a při platbě na místě

cvičná položka (kontrola nastřelení zbraní) 14. 5. 2022: 100 Kč

Kapacita střelnice:   80 střelců                               

Časový rozpis soutěže:

Trénink: sobota 14. června 2022: 16.00 – 18.00 hod. –  kontrola nastřelení zbraní   

Soutěž:

neděle 15. června 2022:  

8,00 hod. –  prezence + losování

8.30 – 9.30 hod. – kontrola nastřelení zbraní těch, kteří se nezúčastnili nastřelení zbraní 14. 5. 2022 (max.5 min.)

 9,45 hod. – nástup, zahájení přeboru

 10,00 hod. – zahájení střelby                                                                                                          

Přihlášení na závod

Na závod je nutné se přihlásit ELEKTRONICKY na webech:

OMS: https://zdar.cmmj.cz/, https://strelnice.net,                                  

ČALKS:  https://loveckakulovastrelba.cz/.

Případně na E-mailové adrese: bzfme@harg.pm

uzávěrka přihlášek: 10. května 2022 24.00 hodin

Do přihlašovacího E-mailu je nutné uvést:

Příjmení a jméno, adresu, rok narození, číslo ZP, člen nebo nečlen ČMMJ, ráži zbraně, zda má zbraň tlumič, kompenzátor či úsťovou brzdu, telefonické spojení, E-mail

Úhrada startovného na účet číslo: 1622147319/0800 připsáno na účet nejpozději 11. 5. 2022. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést: LKS + příjmení

Nepřihlášení střelci budou registrováni jako poslední a v případě naplnění kapacity střelnice nebudou do závodu připuštěni.

Rozsah celostátního přeboru: 30 výstřelů

Dle dodatku střeleckého řádu: Doplnění Střeleckého řádu ČMMJ o disciplínu Lovecká kulová střelba

Rozpis střelby:

OKRUH – A:

Střeliště č.1 – Kulová hala:

Stanoviště č.1 – Terč č.1:  Kuna. Poloha: vsedě u stolu. Vzdálenost 165 m. 5 výstřelů. Čas 120 s.

Stanoviště č.2. – Gongy: Poloha: vleže s oporou (opora bude upřesněna):

Stojan č.1. (žluté číslo), průměr 10 cm (zásah 30,1 b) vzdálenost 200 m,

Stojan č. 2, 3 (žluté číslo), průměr 20 cm (zásah 30 b) + 15 cm (zásah 30,1 b), vzdálenost 250 m

Stojan č. 4, 5 (žluté číslo), průměr 20 cm (zásah 30 b) + 15 cm (zásah 30,1 b), vzdálenost 290 m

5 výstřelů (po jednom na každý z gongů). Čas 120 s.

Stanoviště č.3 – Gong – stojan č.3. (modré číslo), průměr 20 cm (zásah 30 b)

Pozice 1: vestoje s oporou vysoké trojnožky – 2 výstřely  

Pozice 2: vkleče s oporou vysoké trojnožky – 2 výstřely

Pozice 3: vleže s oporou vysoké trojnožky

Vzdálenost 290 m. 5 výstřelů (dle rozpisu). Čas 120 s.

OKRUH – B:

Střeliště č.2 – Val u nízké věže LK:           

Stanoviště č.4 – stojan R – (červené označení) – Rychlopalba: Gong průměru 10 cm (zásah 30 b)   

Pozice: vsedě na nízkém posedu. Vzdálenost 190 m. 5 výstřelů Čas 60 s.

Střeliště č.3 – Vedle vysoké věže + mostek:

Stanoviště č.5 – Terč č.2:  Muflon. Poloha: vsedě na posedu. Vzdálenost 265 m. 5 výstřelů. Čas 90 s.

Stanoviště č.6. – Gongy – stojan č.6 (modré číslo):

Zásah Gongu průměru 10 cm = 30 bodů                             

Zásah Gongu průměru 15 cm = 20 bodů                                         

Zásah Gongu průměru 20 cm = 10 bodů

Poloha: Libovolná s výjimkou vleže.  Opora sušák na trávu – podélně. Vzdálenost 265 m. 5 výstřelů. Čas 90 s na 5 výstřelů (střelec si určí kolik výstřelů na určitý gong vystřelí s ohledem na bodovou hodnotu).

Způsob určení přeborníka: dle střeleckého řádu ČMMJ

Celostátní přebor je vypsán pro kategorie:         

ženy

junioři – ve věku do 20 let včetně

muži (senioři) – ve věku do 55 let včetně

 veteráni – ve věku do 65 včetně,

super veteráni – ve věku od 66 a starší

Poděkování patří sponzorům:

Spoluorganizátor přeboru:

Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

  1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu s účinností od 10.6. 2017, včetně všech dodnes schválených dodatků a těchto propozic.
  2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ (mimo kategorií mládeže), nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
  3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
  4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
  5. Ochrana sluchu je povinná.

Ocenění vítězů:

1) Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl. 9.
2) Prvních osm nejlepších střelců (členů ČMMJ) bez rozdílu kategorií obdrží brokové náboje od firmy Sellier & Bellot, a.s. Rozdělené budou dle absolutního pořadí.
3) Přeborník ČMMJ v L4K obdrží hlavní cenu – certifikát na loveckou kulovnici od firmy
Česká zbrojovka, a.s.
4) První tři střelci v každé kategorii obdrží poháry a ceny. Ceny na dalších místech budou předávány dle možností pořadatele a sponzorů.
5) Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden ze střelců (členů ČMMJ), který obdrží fotopast věnovanou Okresním mysliveckým spolkem Žďár nad Sázavou

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek