Novinky

 • ČMMJ
 • Akce
 • Propozice: CP ČMMJ Lovecké kolo Třebíč 2022

Propozice: CP ČMMJ Lovecké kolo Třebíč 2022

Celostátní přebor na loveckém kole se uskuteční 15. května 2022 na střelnici OMS Třebíče.

Zahájení přeboru v 8,00. Termín přihlášek do 11. května 2022.

Poděkování patří sponzorům:

Datum konání: 15. 5. 2022
Místo konání: střelnice OMS Třebíč
Čas losování: 14. května 2022, 17:00 hod
Termín a místo podání přihlášek: do 11. května 2022
na email: wrqangry@bzfgerovp.pm
Startovné: 800 Kč
Kapacita střelců: 60 střelců

Časový rozpis soutěže:
Časový rozpis soutěže: 15.5. 8:00-16:00 hod
Čas vyhrazený na trénink: 14.5. 14-18 hod

Rozsah přeboru: Lovecké kolo 4 x 20 (80) terčů + finále
Způsob určení přeborníka: viz SŘ ČMMJ

Protesty:
Protest musí být podán písemně nejdéle do l5 minut po vyhlášení výsledku hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500.- Kč. Pokud je protest zamítnut, vklad propadá. Rozhoduje jury a její rozhodnutí je konečné.

Podmínky účasti:

 1. Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu s účinností od 10.6. 2017, včetně všech dodnes schválených dodatků a těchto propozic.
 2. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ. Do pořadí CP mohou být započítáváni pouze členové ČMMJ (mimo kategorií mládeže), nečlenové se mohou zúčastnit mimo pořadí.
 3. Střelci, kteří nejsou držiteli ZP, musí být pouze v doprovodu zodpovědné osoby, dle zákona o zbraních a střelivu.
 4. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.
 5. Ochrana sluchu je povinná.

Ocenění vítězů:

 1. Vyhodnocení přeborníka CP a vítězů v daných kategorií bude dle podmínek „Všeobecných ustanovení“ střeleckého řádu ČMMJ čl.9.
 2. Prvních osm nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, obdrží brokové náboje od firmy SB Vlašim rozdělené dle absolutního pořadí. 
 3. Při vyhodnocení výsledků bude vylosován jeden z deseti nejlepších střelců, bez rozdílu kategorií, který obdrží jako hlavní cenu loveckou kulovnici CZ 600 od firmy ČZUB.

Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn a právo regulace počtů přihlášených střelců.

Soubory ke stažení