Provoz venkovních střelnic může být obnoven

Koronavirus střelectví

V pondělí 6. dubna přistoupila vláda k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Občané České republiky mohou opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Venkovní střelnice se tímto otevírají, ale má to svá pravidla.

Z opatření vlády vyplývá:

  • společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby,
  • musí být uzavřeny šatny a sociální zařízení,
  • pokud budou střelci dodržovat mezi sebou minimální odstup dvou metrů, nebudou muset používat roušku,
  • pořád platí přísná hygienická opatření, u vstupu musí mít střelnice dezinfekční prostředek,
  • v rámci střelnice se musí omezit shromažďování více osob na jednom místě.

Otevřené střelnice nastavují vlastní doplňková pravidla dle místních podmínek. Respektujte podmínky provozovatelů střelnic – pomohou zpomalit šíření infekce. Předejdeme tak hrozícímu opětovnému uzavření střelnic a jiných sportovišť.

Je nutné podotknout, že uvolnění opatření se zatím netýká organizování soutěží.

Přejít na začátek