Stáhněte si Publikaci Honitba roku

Honitba roku je tradiční soutěží Českomoravské myslivecké jednoty, která probíhá každoročně již od roku 2016, kdy byli ocenění první účastníci.
Jsme rádi, že se nám každý rok přihlásí noví myslivci, kteří pečují o naši krajinu a jsou vzorem pro začínající, ale i stávající myslivce. S nápadem založením soutěže přišli členové ekologické komise ČMMJ v čele s doc. Petrem Maradou, kterým za jejich aktivitu velmi děkujeme a jsme rádi, že v soutěži můžeme pokračovat i nadále v rámci vzniklé pracovní skupiny Myslivci pro přírodu.

Cílem soutěže Honitba roku je popularizovat chválihodné aktivity myslivců v honitbách, které směřují ke zvýšení pestrosti naší krajiny. Zakládání zvěřních políček, krajinotvorných prvků a dalších opatření,
které vedou k tolik potřebnému zvýšení ekologické stability naší krajiny.
Smyslem ocenění je motivovat myslivce do další práce směřující k udržitelnému rozvoji krajiny. Jako členové pracovní skupiny Myslivci pro přírodu nabízíme podporu při realizaci těchto aktivit, a to ve formě zajištění dalších odborných informací, nabídky vzdělávání, nebo možnosti individuálních konzultací.
Jako další formu podpory jsme vytvořili sérii vzdělávacích videí pro myslivce a příručku, plnou zajímavých informací.


V letošním roce jsme ocenili 3 honitby, které naleznete v této publikaci. Opět můžeme vidět ukázkovou práci myslivců, kteří se snaží spolupracovat s obcemi,
zemědělci a dalšími zúčastněnými při zakládání, následné péči a údržbě krajinných prvků a souvisejících agroenvironmentálních opatřeních, kdy jejich aktivity nejen zvelebují naši krajinu, ale plní i důležitou sociální funkci.


S oceněnými účastníky je také publikován rozhovor v časopise Myslivost. Další informace o soutěži jsou dostupné na www.honitbaroku.cz.


V tomto roce slaví ČMMJ 100 let svého výročí.
Vkročme tedy do dalších 100 let naší organizace a myslivosti jako odpovědní správci krajiny, myslivci, jejichž role má zásadní význam v ochraně přírody a hospodaření se zvěří. Péče o zvěř a její prostředí je klíčová pro zajištění dalšího fungování myslivosti pro další generace.


Věřím, že tato publikace bude nejen inspirací a ukázkou příkladné práce našich myslivců, ale také pomůže zvýraznit důležitou společenskou hodnotu naší myslivosti.

Celá publikace ke stažení zde:

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva zemědělství.

Přejít na začátek