Role myslivců v ochraně a managementu tetřívka

Tetřívek

Tetřívek obecný je jedním z lesních kurů z čeledi tetřevovitých, jehož populační hustota v Evropě dlouhodobě klesá, a to nejen na území České republiky. Tento fatální pokles je pravděpodobně způsoben řadou různých faktorů a současný stav populací není za aktuálních podmínek dlouhodobě udržitelný. Obecný pokles populací tetřevovitých byl v posledních letech popsán také například ve Skandinávii, kde tetřívek obecný (ale také tetřev hlušec) stále patří mezi významné druhy lovné zvěře.

O roli myslivců v ochraně a managementu tetřívka si přečtěte v novém článku Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Přejít na začátek