Rozdělení sbírky pro myslivce zasažené tornádem

Na sbírkovém účtu se sešlo celkem 372 400 korun, které byly rozděleny mezi 28 členů Českomoravské myslivecké jednoty.

V reakci na rozsáhlé škody, které způsobilo řádění tornáda v okresech Hodonín a Břeclav zorganizovala Českomoravská myslivecká jednota veřejnou sbírku na pomoc zasaženým myslivcům, konkrétně na úhradu nákladů spojených s opravami a obnovou bydlení a pozemků, nákladů na zajištění vybavení domácností a základních životních potřeb a nákladů na obnovu věcí poškozených nebo zničených živelnou kalamitou.

Na sbírkovém účtu se sešlo celkem 372 400 korun, které zaslali solidární členové ČMMJ, myslivecké spolky, okresní myslivecké spolky a kluby z celé republiky. Ve spolupráci s okresními mysliveckými spolky bylo shodnou částkou 13 300 korun podpořeno 16 členů ČMMJ v okrese Břeclav a 12 členů ČMMJ v okrese Hodonín.

Všem dárcům děkujeme a všem kolegům zasaženým tornádem přejeme co nejrychlejší návrat do normálu.

Přejít na začátek