Sbírka listin: povinnosti spolků

Všechny okresní myslivecké spolky měly povinnost uložit do 31. 3. 2016 do Sbírky listin vedené u Městského soudu v Praze účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014. Obdobné listiny za rok 2015 se vkládaly do 30. 11. 2017 a dále do budoucnosti.

U podvojného účetnictví se vkládá rozvaha, výsledovka, přílohu k účetní závěrce, výroční zprávu (tj. zápis z okresního sněmu, kde byl hospodářský výsledek projednán a bylo rozhodnuto o jeho rozdělení či pokrytí).

U jednoduchého účetnictví přehled příjmů a výdajů, přehled majetku, výroční zprávu. Na všech dokumentech musí být IČO spolku. Všechny dokumenty naskenujte do formátu PDF a zašlete na adresu:

Klasickou poštou:
Městský soud v Praze
Sbírka listin
Spálená 6/2
120 00 Praha 2

Datovou schránkou: snkabbm

Přejít na začátek