Novinky

  • ČMMJ
  • Akce
  • Seminář: Realizace biopásů a ochrana čejky chocholaté

Seminář: Realizace biopásů a ochrana čejky chocholaté

Již  tento „zelený“ čtvrtek  14. 4. 2022 se v Šardicích uskuteční aktuální a zajímavé odborné vzdělávání na téma

  • Agroenvironmentální a klimatická opatření na orné půdě se zaměřením na biopásy a ochranu čejky chocholaté
    • význam opatření, minulost, současnost a budoucnost v období 2023+,
    • postupy přípravy půdy a setí, péče o založený porost a údržba, zapravování posklizňových zbytků, biodiverzita biopásů a její hodnocení,
    • způsob financování.

Součástí odborného vzdělávání bude i exkurze v terénu – krmné biopásy a ochrana čejky chocholaté na vybraných dílech půdních bloků Demonstrační ekofarmy Petra Marady.

Vítáni jsou všichni, kteří chtějí udělat „něco“ pro návrat drobné zvěře do krajiny.

Soubory ke stažení