Silva Regina až v roce 2022

V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu, a tím přetrvávající nejistotě dalšího vývoje se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2021. V roce 2022 se veletrhy uskuteční v termínu 3.–7. dubna. Veletrhy ANIMAL TECH, Národní výstavy hospodářských zvířat a Národní výstavy myslivosti budou přesunuty do termínu 27.–30. června 2021.

Obě akce se tak vracejí k původní dvouleté periodicitě a střídání oborově zaměřených veletrhů pro rostlinnou výrobu a lesnictví v sudých letech a veletrhů pro živočišnou výrobu v letech lichých. Veletrh ANIMAL TECH, Národní výstava myslivosti a NVHZ budou rozšířeny o možnost vystavit i zemědělskou techniku pro rostlinnou výrobu a mimořádně i lesnictví tak, aby byla dána možnost prezentace zainteresovaným vystavovatelům veletrhu TECHAGRO již v tomto roce.

Zpracováno podle tiskové zprávy a informace pro vystavovatele BVV

Přejít na začátek