Škoda Auto podporuje výsadbu stromků

Mladoboleslavská automobilka vyhlásila grantový program ŠKODA Stromky. Jeho cílem jez a každý prodaný vůz vysadit jeden strom. Oprávněnými žadateli jsou mj. honební společenstva i zapsané spolky. Žádosti se přijímají do 7. 8. 2020.

Podporované projekty budou zaměřeny na nekomerční výsadbu se zaměřením na:

  • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
  • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
  • zvyšování biodiverzity lesních porostů
  • a jiné.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 7. 8. 2020

Oprávnění žadatelé: obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společenstva, občanská a zájmová sdružení atd.

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí).

Uznatelné náklady: pouze finanční náklady na zakoupení sazenic stromů (křovinaté rostliny nespadají do podporované kategorie). Žádné jiné náklady související s výsadbou nebudou uznány.

Maximální částka na 1 sazenici: 2000 Kč
Maximální výše nadačního příspěvku: 70 000 Kč
Minimální výše nadačního příspěvku: 10 000 Kč

K žádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy:

  • rozšířené informace o projektu (exel NROS),
  • rozpočet projektu (exelová tabulka NROS),
  • cenová nabídka na nákup sazenic,
  • potvrzení o vlastníkovi pozemku (výpis z katastru nemovitostí),
  • pokud nejste vlastníkem pozemku, tak souhlas vlastníka s realizací projektu.

Více informací je možné nalézt na webových stránkách administrátora programu Nadace rozvoje občanské společnosti.

Přejít na začátek