Novinky

Školení na chytré formuláře v kynologii úspěšné

ČMMJ v průběhu října uspořádala školení pro práci s chytrými formuláři určenými k administraci zkoušek z loveckého výkonu psů, které pořádají pobočné spolky. Školení se účastnilo takřka 100 účastníků z řad jednatelů a členů kynologických komisí OMS.

Od nového programu si slibujeme urychlení přípravy, zefektivnění administrace zkoušek a zejména zjednodušení odesílání přehledů výsledků zkoušek loveckých psů na sekretariát ČMMJ a předávání hlášení Ministerstvu zemědělství.

Ze sekretariátu měla organizaci a realizaci na starosti Jana Adámková, které patří velký dík. Věříme, že nový program přinese především zjednodušení v přípravě a vedení agendy v lovecké kynologii. Děkujeme všem za účast.