Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu

V pátek 26. ledna Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila nový zákon o zbraních a střelivu. který ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní.  Normu nyní dostane k projednání Senát.

Prošel pozměňovací návrh, který navrátil úvodní ustanovení §1 – „Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.“

Prošel taktéž podporovaný pozměňovací návrh, který zpřesňuje způsob evidence zbraní užitých na střelnici a odstraňuje potenciální riziko způsobené při případném opisování čísla zbraně, kterou by držitel vytáhl nabitou z pouzdra.

Nový zákon zkracuje z deseti na pět let lhůtu pro pravidelný přezkum zdravotní způsobilosti držitelů zbraní, zahrnuje možnost policie případně nařídit tuto prohlídku kdykoli. Ošetřující lékaři mají do budoucna získat přístup do centrálního registru zbraní a ověřovat, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Lékař, který zjistí, že jeho pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které omezují jeho zdravotní způsobilost, má mít podle nového předpisu povinnost oznámit tento fakt bez zbytečného odkladu polici.

Dílčí novela by mohla ještě letos zavést povinné specializované psychologické vyšetření pro nové žadatele o zbrojní oprávnění, případně o tom bude moci rozhodnout vláda na základě zmocnění podle nového zákona. Platný zákon psychologický posudek nevyžaduje, nutné je jen doložení zdravotní způsobilosti žadatele. Praktický lékař, který tuto způsobilost osvědčuje, si pouze může vyžádat také posudek psychologa.

Zákon by měl dát orgánu veřejné moci možnost zadržet zbraně jejich držitelům v případě zjištění bezpečnostního rizika, například kvůli vyhrožování na sociálních sítích.

Do budoucna má zákon zajisti to, že papírové zbrojní průkazy či licence nahradí elektronická oprávnění k používání zbraní v centrálním zbraňovém registru. Norma počítá s různými možnostmi, jak oprávnění prokázat. Kromě elektronické cesty ponechává i konzervativnější možnosti, jako je vydávání zbrojních listů na kontaktních místech veřejné správy. Ruší také místní příslušnost, takže držitel zbraní už nebudou muset vyřizovat záležitosti pouze v kraji, kde mají trvalý pobyt.

Mezi novinky patří rovněž zavedení další kategorie zbraní či zjednodušení struktury zbrojních oprávnění ze současných pěti skupin zbrojního průkazu a tři skupiny zbrojních licencí ze současných deseti.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Přejít na začátek