Novinky

Sokolnictví je od roku 2010 kulturním dědictvím UNESCO

V lednovém čísle Myslivosti si připomínáme nejen jedinečné sokolnické setkání v Opočně, ale i význam sokolnictví. Od roku 2010 je sokolnictví zapsáno na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 4000 let staré umění zacházení s dravci včetně lovu si od svého vzniku až do současnosti uchovalo své tradice.

Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí cvičených dravců, především sokolů, jestřábů či orlů, zahrnuje ale i další činnosti běžně prováděné sokolníky, zejména odchovy mláďat dravců, ochranu dravců v přírodě, osvětu. Historicky jde o tradiční, specifickou oblast lovectví, která používá své vlastní metody, má svá vlastní zvířata, úlovky a filozofii.

Klub sokolníků spolu s ČMMJ pořádá každý druhý říjnový týden v Opočně Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí. Setkání je jedinou celorepublikovou výběrovou loveckou akcí. Podívejte se níže na několik záběrů z 52. ročníku.

Celkem 45 orlů skalních, 24 jestřábů lesních, 8 kání harrisových, 2 káně rudochvosté, 1 orel nejmenší, 1 krahujec obecný, 18 sokolů stěhovavých, 2 rarozi velcí, 1 sokol lovecký a 3 kříženci ulovili 129 kusů zvěře, z toho bylo 21 kusů srnčí zvěře, 54 zajíců, 52 bažantů, 1 liška a 1 holub hřivnáč. Více v lednovém vydání časopisu Myslivost.

Za podporu sokolnického setkání v roce 2019 děkujeme hlavnímu partnerovi, společnosti Lesy České republiky, s. p.