Soustředění mladých střeleckých talentů

Českomoravská myslivecká jednota pořádá 21. -25. 8. 2023 v Sudickém dvoře soustředění mladých střeleckých talentů.

  • věkové kategorie: 13 – 20 let,
  • cena soustředění 8 712 Kč.

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. 6. 2023 emailem na fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm. (na pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel; taktéž budou vyřazeny děti, které nesplňují věkovou hranici danou pro soustředění). 

Přejít na začátek