Stížnost Radě ČT: Pozor na křivá obvinění

V minulém týdnu, 28. listopadu 2022, odvysílala Česká televize na stanici ČT Déčko epizodu „Psi, kteří ochraňují ptáky“ pořadu „Zvířecí profesionálové“. V pořadu zaznělo křivé obvinění „Někteří rybáři nebo třeba myslivci se bojí, že jim dravci nebo šelmy uloví pár ryb nebo zajíců. Tak nastraží otrávené maso, aby se jich zbavili.“ Českomoravská myslivecká jednota dnes Radě České televize odeslala stížnost.

Šíření nepravdivých informací je v přímém rozporu se zásadou pomáhat a objevovat hodnoty slušnosti a vzdělanosti. Stigmatizace myslivců, kteří jsou významnou a společensky přínosnou sociální skupinou, je v přímém rozporu s povinností posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, k jejichž plnění je povinna Česká televize.

Věc je o to nebezpečnější, že se jedná o vzdělávací pořad určený dětem, které bez uvedení jakéhokoli vysvětlujícího či oponentního stanoviska indoktrinuje ve věku, kdy nejsou schopné správně porozumět relativně komplexním formulacím v pořadu použitým. V důsledku toho je sdělení, které si z pořadu odnesou, že myslivci tráví. Tím spíše, že proces trávení je v pořadu dokreslen animací.

Nedej se, olovo

Současně dnes Českomoravská myslivecká jednota Radě České televize odeslala stížnost na pořad „Nedej se“, konkrétně epizodu nazvanou „Olovo pro krajinu“ vysílanou dne 16. října 2022 na programu ČT 2. Přítomnost myslivců a zástupce Ligy Libe v pořadu považujeme za toliko formální naplnění požadavku vyváženosti, které má z časového hlediska vzbudit dojem, že prostor dostali jak příznivci, tak odpůrci zákazu olova.

Dramaturgicky je ale pořad sestaven tak, že příznivci olova v něm vždy reagují na argumenty předložené odpůrci zákazu a svá tvrzení dále rozvíjejí. Zastánci zákazu olova dostávají větší prostor, přednášejí více argumentů a i tam, kde jsou zařazeny argumenty odpůrců zákazu olova, mají zastánci zákazu vždy „poslední slovo“. To vše ještě podporují komentáře redaktora.

Jak dopadla minulá stížnost na pořad Nedej se?

Pořad Nedej se prezentoval poněkud jednostranné informace už v minulosti. Naposledy si Českomoravská myslivecká jednota stěžovala na epizodu nazvanou „Myslivecká praxe a obnova krajiny“ vysílanou dne 30. května 2021 na programu ČT2, kde naprostou většinu stopáže dostali k dispozici zastánci tehdy připravované novely zákona o myslivosti, zatímco ČMMJ dostala prostor přibližně 50 vteřin z 18 minut stopáže. Ministerstvo zemědělství, coby předkladatel zákona, pak nedostalo prostor žádný.

Rada České televize konstatovala, že „vzhledem k obsazenosti byl pořad hrubě nevyvážený“ a informovala ČMMJ, že vyvolá jednání s vedením televize na toto téma. Současně však citovala Radomíra Šofra z Centra dramaturgie publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby ČT, který postup ČT obhajuje tvrzením, že „pořad Nedej se může být nevyvážený, protože zákonem postulovanou vyváženost vysílání České televize je třeba chápat v rámci celku vysílání České televize.“

Soubory ke stažení

Přejít na začátek