Novinky

Jedy

Stutox II versus karbofuran

Na přelomu července a srpna jsme byli svědky obrovské mediální kampaně proti plošné aplikaci Stutoxu II užívaného k regulaci hrabošů na zemědělských pozemcích. Do kampaně se intenzivně zapojila spousta myslivců. V mediích prezentovali obrázky uhynulé zvěře drobné i spárkaté. Společně s ostatními organizacemi zabývající se ochranou přírody nakonec zvrátili rozhodnutí Ministerstva zemědělství. A osobně mě těšilo, že něco takového je dnes ještě možné.

O to víc mě ale zarazila zpráva, která se v polovině srpna objevila ve většině celostátně působících medií a která se týkala také otrav. Česká společnost ornitologická (ČSO) v letošním roce zaznamenala již 80 otrávených zvířat látkou karbofuran! Jedná se o jed, jehož držení je od roku 2008 v Evropské unii trestné. Karbofuran je nervový jed. Jeho působením dochází k blokování nervových vzruchů, které vede k ochrnutí dýchacího svalstva a ke smrti udušením. Karbofuran je vysoce jedovatý pro člověka a relativně malá dávka může způsobit jeho smrt.

Byl jsem přesvědčen, že případy, které se v minulosti objevily v médiích, jsou jen skutečné výjimky. V posledních dvou letech ovšem došlo k nárůstu těchto nálezů. Je to způsobeno zřejmě tím, že ČSO se zapojila do projektu, v rámci kterého jsou cvičeni psi speciálně pro vyhledávání zvířat otrávených karbofuranem. A tito lidé se také s těmito psi pohybují velice často v přírodě, a snaží se otrávené návnady nebo živočichy vyhledávat. Ve většině případů jsou nalézány otrávení draví ptáci včetně kriticky ohrožených druhů. Stále častěji se ale jedná také třeba o psy.

Nechci tvrdit, že s těmito případy jsou spojeni myslivci, jelikož žádný z případů travičství nebyl dosud objasněn. Ale právě v myslivecké komunitě je boj s dravými ptáky stále ještě hluboce zakořeněn. V souvislosti s aférou kolem Stutoxu II mně tak přichází na mysl trefné české přísloví, že potrefená husa se vždycky ozve… To, kdo je v tomto případě potrefená husa, nechám s dovolením na vás.

Miloš Ježek, Katedra myslivosti a lesnické zoologie, FLD ČZU Praha