SVS výrazně zvětšila oblast intenzivního lovu černé

Mapa zóny intenzivního lovu

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s ohledem na šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Polsku rozhodla o výrazném rozšíření takzvané oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Oblast, v níž je vypláceno zástřelné za ulovená divoká prasata a zvýšené nálezné za nalezené uhynulé kusy černé zvěře se proti stávajícímu stavu rozšíří zhruba pětinásobně.

Oblast s intenzivním odlovem byla vymezena loni v listopadu po jednání ústřední nákazové komise. Až dosud se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Nyní pokračuje dál podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ve vnitrozemí vymezují oblast silnice pokračující od Liberce přes Železný Brod až po a Frýdlant nad Ostravicí a hraniční přechod se Slovenskem Bílá – Klokočov. Komunikace vedou přes Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Hanušovice, Jeseník, Bruntál, Ostravu, Frýdek-Místek. Vyhlášení této oblasti platí ode dne 1. 12. 2021.

Nové vymezení zóny intenzivního lovu černé zvěře

Vymezení oblasti s intenzivním odlovem

Dnem 30. 11. 2021 se oblastí s intenzivním odlovem stanovuje oblast ohraničená na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí č. 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí č. 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a  Jablonné v Podještědí do Liberce, dále silnicí č. 14 přes Vratislavice nad Nisou do Jablonec nad Nisou, dále silnicí č. 65 a silnicí č. 287 do Radčice, dále silnicí č. 10 do Železný Brod, dále silnicí č. 282 a silnicí č. 292 přes Semily do Horní Sytová, dále silnicí č. 14 přes Vrchlabí a Trutnov do Úpice, dále silnicí č. 304 přes Česká Skalice do Velká Jesenice, dále silnicí č. 285 do Městec, dále silnicí 304 do Bohuslavice, dále silnicí č. 309 do Dobrušky, dále silnicí č. 289 a silnicí č. 14 přes Rychnov nad Kněžnou do Vamberk, dále silnicí č. 11 přes Žamberk, Jablonné nad Orlicí a Červená Voda do Olšany, dále silnicí č. 369 přes Hanušovice do Lipová-lázně, dále silnicí č. 60 do Bukovice, dále silnicí č. 44 a silnicí č. 453 přes Rejvíz do Dolní Údolí, dále silnicí č. 453 do Heřmanovice, dále silnicí č. 445 do Vrbno pod Pradědem, dále silnicí č. 451 přes Karlovice do Nové Heřminovy, dále silnicí č. 45 do Bruntál, dále silnicí č. 11 do Horní Benešov, dále silnicí č. 459 a silnicí 442 po křižovatku se silnicí č. 46, dále krátce po silnici č. 46 po další křižovatku se silnicí č. 442 a po silnici č. 442 přes Hořejší Kunčice do Vítkov, dále silnicí č. 462 do Lesní Albrechtice, dále silnicí č. 57 po křižovatku se silnicí č. 463, dále silnicí č. 463 přes Skřipov do Bílovec, dále silnicí č. 647 k dálnici D1 exit č. 342, dále silnicí č. D1 k exit č. 354, dále silnicí č. 11 ulice Rudná po křižovatku se silnicí č. 56 ulicí Místecká, dále silnicí č. 56 pokračující silnicí č. D56 do Frýdek-Místek, dále silnicí č. 56 přes Frýdlant nad Ostravicí do Černá, dále silnicí č. 484 do Konečná k hranici se Slovenskem, dále státní hranicí se Slovenskem ke státní hranici s Polskem.

Opatření v oblasti s intenzivním odlovem

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví a s možností využití následujících způsobů lovu
a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů,
b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků,
c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení,
d) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J,
e) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně.
(2) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje
a) odebrat z každého uloveného kusu prasete divokého vzorek krve,
b) vyplnit úplně a správně objednávku laboratorního vyšetření uvedenou v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene a) a
c) předat vzorek odebraný podle písmene a) v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení.
(3) Proplacení za ulovené divoké prase se provádí na základě úplně a správně vyplněné žádosti uvedené v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření. Příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy proplacení provede, jsou-li splněna opatření nařízená v odstavci 2.

„Hlavním impulsem k rozšíření oblasti s intenzivním odlovem jsou aktuální případy hlášené z polského vnitrozemí, které svědčí o šíření afrického moru prasat napříč polským územím. Především došlo k prolnutí dosud oddělených oblastí s výskytem AMP na východě a západě Polska, to bylo hlavním důvodem pro rozšíření oblasti s intenzivním odlovem.“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Cílem opatření bylo (a je i nadále) intenzivní vyhledávání uhynulých kusů a snižování hustoty populace prasat divokých. Motivovat lovce k intenzivnějšímu lovu v této oblasti má zástřelné ve výši 2000 Kč za ulovený kus. K ještě důslednějšímu vyhledávání uhynulých kusů a jejich včasnému odklízení by mělo přispět zvýšení nálezného na 3000 Kč za kus. Ve zbytku ČR nálezné nadále zůstává na 2000 Kč za divočáka. I po rozšíření oblasti zůstane výše vypláceného nálezného i zástřelného na uvedené úrovni. Místo současných cca 1400 km² se nyní bude týkat honiteb o rozloze okolo 7200 km².

„Chtěl bych vyzvat všechny myslivce, aby se do intenzivního odlovu zapojili. Je nesmírně důležité snížit co nejvíce populaci divokých prasat, bez toho nedokážeme případnému šíření nemoci efektivně čelit. Uvědomuji si, že myslivce to stojí hodně času, nicméně pokud se na odstřel nezaměříme nyní, mor může populaci prasat zcela zdecimovat,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Opětovně také apeluje na všechny chovatele domácích prasat, aby své chovy dostatečně zabezpečili a zodpovědně dodržovali veškerá pravidla biologické bezpečnosti chovů.

Za dobu existence oblasti s intenzivním odlovem v Ústeckém a Libereckém kraji ulovili myslivci 5175 kusů a nálezci nahlásil nález 146 uhynulých kusů prasat divokých. Vyplaceno dosud bylo 9 040 000 Kč.

Přejít na začátek