Novinky

  • ČMMJ
  • Akce
  • Tábor mladých střeleckých talentů
Střelectví

Tábor mladých střeleckých talentů

Baví tě střílet a splňuješ podmínky účasti? Přihlas se na tábor mladých střeleckých talentů.

Termín tábora je naplánován na 16. – 20. 8. 2021. Maximální počet účastníků je 24 střelců!

Podmínky účasti

  • dosažení věkové hranice minimálně 10 let
  • účast na FOMEI cupu 2020
  • účast na celostátním přeboru 2020
  • účast soutěže Zlatá srnčí trofej 2019 nebo 2020 (uvést OMS)
  • navštěvování mysliveckého kroužku (uvést kontakt na vedoucího kroužku)

Cena pro účastníka je 3. 850,- Kč vč. DPH.

Přihlášku pošlete nejpozději do 30. 6. 2021. Přihláška ke stažení zde.

Na pozdě zaslané přihlášky nebude brán zřetel; taktéž budou vyřazeny děti, které nesplňují základní podmínku dosažení věkové hranice pro soustředění – min. 10 let.

Do 15. 7. 2021 bude všem přihlášeným oznámeno, zda byli vybráni včetně informací o průběhu soustředění a uhrazení poplatku za účast na soustředění mladých talentů.

Informace: Ing. Štěpánka Fišerová; e-mail: fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm

Soubory ke stažení