Štítek

Certifikovaná metodika pro prevenci šíření AMP

Africký mor prasat se nezadržitelně blíží k našim hranicím.  Z hlediska prevence šíření AMP a jeho důsledků je zásadní snížení početnosti prasat na co nejnižší úroveň ještě před tím, než dojde k zavlečení nákazy na dané území, a dlouhodobá stabilizace početních stavů černé zvěře. Proto vznikla v rámci projektu Ministerstva zemědělství ve spolupráci VÚŽV, VÚLHM, LDF MENDELU a dalších subjektů metodika, která …

Číst dál