Tiskové prohlášení k otravám dravců karbofuranem

Orel mořský
Českomoravská myslivecká jednota odsuzuje jakýkoli nelegální lov chráněných druhů živočichů.

Vynaložíme veškeré úsilí za účelem zjištění a potrestání každého, kdo nelegálních způsobů lovu, zvláště pak zavrženíhodného trávení zvěře a dalších živočichů, využívá.

Vyzýváme proto myslivce, aby byli při výkonu práva myslivosti obezřetní. Při nálezu podezřelé návnady a usmrcených živočichů v jejím okolí informujte policii. Policii přivolejte vždy při nálezu kadáveru zvláště chráněného druhu. Všímejte si také pohybu podezřelých osob kladoucích nezákonné návnady. Při kontaktu s podezřelými kadávery nezapomínejte dbát vlastní bezpečnosti.

Miloš Fischer, jednatel ČMMJ

Přejít na začátek