Ukončení vyšetřování ulovených prasat na KMP

Změna v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (dále jen „MKZ“), týkající se sérologického vyšetřování ulovených prasat divokých na klasický mor prasat (dále jen „KMP“).

MKZ každoročně stanovuje rozsah vyšetření a způsob odběru vzorků jak u prasat divokých, tak u domácích prasat.
V předešlých letech platilo, že se v rámci aktivního monitoringu na celém území České republiky na KMP sérologicky vyšetřuje 5 % ulovených prasat divokých, a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření. Vzhledem k příznivé nákazové situaci KMP v členských státech Evropské unie, kdy poslední pozitivní případ KMP u prasete divokého byl potvrzený v roce 2015 v Lotyšsku, bylo pro rok 2023 výše uvedené vyšetření ulovených prasat divokých ukončeno.

Proto již není třeba zasílat vzorky krve od ulovených prasat divokých na laboratorní vyšetření na KMP.

Laboratorní vyšetření na KMP (spolu s vyšetřením na africký mor prasat) u nalezených uhynulých nebo dopravním prostředkem sražených prasat divokých (tzv. pasivní monitoring) pokračuje beze změny podle MKZ i v roce 2023.

Dopis, který obdržel předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jiří Janota od Státní veterinární správy, ke stažení níže.

Přejít na začátek