Úprava MVO k AMP pro uzavřené pásmo II. Libereckého kraje

ČMMJ se po několika jednáních s SVS Praha, Ministerstvem zemědělství a některými poslanci podařilo upravit nařízení SVS při nakládání s ulovenými prasaty v pásmu II, které je vymezeno v Libereckém kraji. Myslivci se mohou rozhodnout, zda si ulovený kus po vyšetření ponechají anebo jej odevzdají rovnou do asanačního podniku. V tomto případě jim bude hrazena náhrada jako za nalezený, sražený či ulovený kus (článek 2, bod 2 nařízení SVS).

Pokud lovec nevyužije ulovený kus k lidské spotřebě, může tento kus předat k neškodné likvidaci do asanačního podniku a náklady na likvidaci si uplatnit v rámci náhrad podle veterinárního zákona.

V případě, že se lovec rozhodne dát ulovený kus do asanačního podniku musí s ním nakládat stejně jako s nalezeným uhynulým/sraženým v uzavřeném pásmu II (zabalit, označit lístkem o původu zvěře, oznámit asanačnímu podniku svoz, tělo umístit na vyhrazené místo a poskytnout součinnost při svozu, odběr vzorku provádí ÚVL v asanačním podniku).

Úplné znění MVO pro uzavřené pásmo II naleznete v příloze příspěvku včetně vzoru správně vyplněného lístku o původu zvěře.

Soubory ke stažení

Přejít na začátek