Uzavřené pásmo pro boj s AMP v Libereckém kraji

Prase divoké

Státní veterinární správa vydala další mimořádné veterinární opatření pro boj s šířením afrického moru prasat.

Celé znění si přečtěte na úřední desce SVS. Přímý odkaz na Nařízení SVS číslo 2022/163610.

(1) Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu v uzavřeném pásmu I se nařizuje

a) v honitbách v katastrálních územích obcí uvedených v článku 1 lov volně žijících prasat, který může provést pouze osoba oprávněná podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů držitel loveckého lístku) a proškolená prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy na jejích internetových stránkách v části https://skoleni.svscr.cz/ nebo prezenčně,

b) odebrat z každého uloveného kusu volně žijícího prasete vzorek krve na AMP a není-li to možné, vzorek sleziny, ledviny, mízní uzliny nebo dlouhé kosti na AMP,

c) vyplnit úplně a správně objednávku laboratorního vyšetření uvedenou v příloze č. 1 těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit ke vzorku odebranému podle písmene b),

d) předat vzorek odebraný podle písmene b) neprodleně na KVSL nebo na státní veterinární ústav nebo v místě pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách státní veterinární správy, a které je nejbližší místu ulovení,

e) uskladnit celé tělo uloveného volně žijícího prasete určené pro lidskou spotřebu včetně orgánů v souladu s článkem 4, 5 nebo 6 těchto mimořádných veterinárních opatření,

f) aktivně vyhledávat uhynulá nebo dopravním prostředkem sražená volně žijící prasata a odebrat z každého kusu vzorek krve na AMP a není-li to možné, vzorek sleziny, ledviny, mízní uzliny nebo dlouhé kosti na AMP, a zajistit jeho předání dle písmena d) spolu s úplně a správně vyplněnou objednávkou laboratorního vyšetření uvedenou v příloze č. 2 těchto mimořádných veterinárních opatření; tuto objednávku přiložit k odebranému vzorku.

Opatření se týká katastrálních území Libereckého kraje Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem. v okrese Liberec obce Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou.

Seznam katastrálních území obsahuje vždy aktuální verze Prováděcího nařízení Komise, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat.

Přejít na začátek