V sedmi krajích smí fungovat myslivecké kroužky

Od 4. května jsou v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze povoleny dětské volnočasové aktivity, a to nejvýše 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.). Přítomní musí mít antigenní test ne starší 72 hodin (prokazuje se u dospělých potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením osoby či jejího zákonného zástupce, že dotyčný test absolvoval ve škole).

Doufáme, že brzy budou moci malí myslivci na své oblíbené kroužky i v dalších krajích.

Přejít na začátek