Novinky

Veřejná zakázka: epizody o zvěřině

 • Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 2022 (dotační projekt MZe)
 • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
 • Lešanská 1176/2 a; 141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
 • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ
 • Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Andrea Güttlerová; Tel: +420 727 828 739; e-mail: naqern.thggyrebin@pzzw.pm
 • Lhůta pro podání nabídek: 11. 4. 2022 do 14.00 hod.

Předmět veřejné zakázky:

 1. Výroba nejméně 6 epizod (videí) profesionálního televizního seriálu – kuchařské show pod vedením šéfkuchaře. Předmětem bude kuchyňská úprava zvěřiny a atraktivně zpracované oblíbené i méně tradiční postupy pro přípravu pokrmů doplněné tipy a praktickými informacemi týkajícími se zvěřiny. Předpoklad natáčecích dnů – 2 epizody / den.

2. Zveřejnění epizod (videí) na internetu – prokazatelná sledovanost každé epizody nejméně 10 000 zhlédnutí.

Výstupy:

 • min. 6 epizod (cca do 10 min. stopáž), min. 6 upoutávek na epizody, 1 trailer – pro další využití zadavatele sociální sítě, upoutávky na akcích apod.
 • prokazatelná sledovanost každé epizody na internetu nejméně 10 000 zhlédnutí

Dodavatel poskytne zadavateli neomezenou licenci k využití veškerých dalších výstupů v rámci zakázky.

Místo natáčení epizod určí zadavatel. Předpoklad místa natáčení – Praha a okolí do 25 km. Realizace od 05/2022. Šéfkuchař a materiál pro vaření není předmětem zakázky.

Datum vyhlášení: 23. 3. 2022

Požadujeme v nabídce:

Popis zpracování epizod (stopáž, animace apod.) a zveřejnění, nabídkovou cenu (včetně detailu jednoho natáčecího dne).

Hodnotící kritéria: 

 • Výše nabídkové ceny.
 • Kreativita – atraktivita zpracování. (animace, hudba, účinkování jiných osobností apod.)
 • Efektivita zveřejnění epizod.
 • Reference.

Podmínky veřejné zakázky viz https://www.cmmj.cz/verejne-zakazky/.

Epizody z minulého roku jsou k vidění na YouTube Českomoravské myslivecké jednoty.

Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele, popřípadě poslat elektronicky na e-mail naqern.thggyrebin@pzzw.pm

V Praze 23. 3. 2022                  Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ