Veřejná zakázka: Rozhlasová inzerce na podporu zvěřiny

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině – komunikační kampaň na podporu zvěřiny.

Předmět veřejné zakázky:

Rozhlasová inzerce – propagace možností zakoupení, přípravy, výhod a společenských přínosů konzumace zvěřiny a pozvánka na akce (zvací spoty), na kterých proběhne program na podporu zvěřiny.

Datum vyhlášení: 28. 4. 2022

  • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.; Lešanská 1176/2a;141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
  • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.; e-mail: cerqfrqn@pzzw.pm
  • Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Andrea Güttlerová; Tel: +420 727 828 739; e-mail: naqern.thggyrebin@pzzw.pm
  • Lhůta pro podání nabídek: 18. 5. 2022 do 10.00 hod.

Požadavky:

Výroba 8 rozhlasových spotů v délce 20 vteřin, vysílané na většině území ČR s cílem zasáhnout co největší počet posluchačů.

Nejméně 1204 odvysílaných repríz spotů na většině území ČR.

6 zvacích spotů na akce:

26. 5. 2022 (ČT)Natura Viva, výstaviště Lysá nad Labem
3. – 4. 6. 2022 (PÁ – SO)Fresh festival Liberec, park Budišínská
11. -12. 6. 202 (SO – NE)Fresh festival Pardubice, Pardubické závodiště
18. 6. 2022 (SO)Apetit piknik, park Grébovka, Praha
25. 6. 2022 (SO)Národní myslivecké slavnosti, zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
25. 9. 2022 (SO)Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu, Praha
Zadavatel si vyhrazuje právo změny.

2 spoty obecné – inzerce září – říjen

Hodnotící kritéria:

Výše nabídkové ceny při splnění všech požadavků zadavatele uvedených ve výzvě.

Poslechovost – vysoký zásah.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Součástí nabídky musí být media plán, zásah poslechovosti při požadovaném počtu odvysílaných spotů, cenová nabídka rozdělena na rozhlasovou inzerci a výrobu spotů, návrh smlouvy.

Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele, popřípadě poslat elektronicky na e-mail naqern.thggyrebin@pzzw.pm

V Praze 28. 4. 2022                  Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Přejít na začátek