Novinky

Veřejná zakázka – tisk publikace

Název zakázky: Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině. Kontaktní informačně – vzdělávací kampaň. ( dotační projekt MZe)

Předmět veřejné zakázky:

Tisk 30 tisíc ks publikací – mini kuchařky.

Datum vyhlášení: 19. 4. 2022

 • Zadavatel: Českomoravská myslivecká jednota, z.s.; Lešanská 1176/2a;141 00 Praha 4 – Chodov (doručovací adresa)
 • Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.;
 • Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Andrea Güttlerová; Tel: +420 727 828 739; e-mail: naqern.thggyrebin@pzzw.pm
 • Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2022 do 14.00 hod.

Hodnotící kritéria: 

Výše nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídku je nutno předložit poštou nebo osobně na doručovací adresu zadavatele, popřípadě poslat elektronicky na e-mail naqern.thggyrebin@pzzw.pm

V Praze 19. 4. 2022                  Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Upřesnění požadavků:

 • Publikace se tiskne pro kontaktní informačně – vzdělávací kampaň na zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů zvěřiny.
 • Jedná se o mini kuchařku s obsahem 8 – 10 kuchařských receptů a informací k výhodám zvěřiny.
 • Publikace se bude rozdávat na veřejných akcích v rámci stánku, kuchařské show od 05–09/2022.

Specifikace:

 • Formát: A5 na výšku
 • Náklad: 30 000 ks
 • Rozsah publikace: 4 strany obálka + 28 – 32 stránek

Materiál:

 • Recyklovaný papír – obálka minimálně 250 g, vnitřní strana minimálně 115 g.
 • Vazba: V1
 • Barevnost: 4/4 CMYK

Balení: po 20 ks

Termín dodání: 1. termín 25. 5. 2022 10 tis. ks , 2. termín 10. 6. 2022 10 tis. ks , 3. termín 20. 6. 2022 10 tis. ks

Kontakt: naqern.thggyrebin@pzzw.pm, +420 727 828 739