Novinky

Veřejný rejstřík a okresní myslivecké spolky

V přiložených dokumentech naleznete přílohy k žádosti o změnu údajů ve veřejném rejstříku pro Okresní myslivecké spolky, pobočné spolky ČMMJ.

  • Příloha č. 1: Základní údaje pro zápis OMS do spolkového rejstříku
  • Příloha č. 2: Prohlášení pobočného spolku jako vlastníka nemovitosti, v níž je umístěno sídlo pobočného spolku
  • Příloha č. 3: Prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku
  • Příloha č. 4: Prohlášení vlastníka nemovitosti, fyzické osoby, o souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku v objektu fyzické osoby
  • Příloha č. 5: Prohlášení člena (okresní, obvodní, oblastní) myslivecké rady, kolektivního statutárního orgánu pobočného spolku Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.
  • Příloha č. 6: Prohlášení člena (okresní, obvodní, oblastní) dozorčí rady pobočného spolku Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

Soubory ke stažení