Vítáme odpovědný přístup k zákazu olova v mokřadech

Náboj do brokovnice

Na základě připomínek některých členských států přepracuje Evropská komise svůj návrh na zákaz používání olověného střeliva v mokřadech. Svůj nesouhlas s návrhem konzultovaný předem s myslivci i střeleckými organizacemi vyjádřilo i české ministerstvo životního prostředí. Českomoravská myslivecká jednota postoj ministerstva vítá a je připravena dále spolupracovat na přípravě kvalitní legislativy nejen ve věci olova.

Evropská komise připravuje návrh zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Protože olovo je pro vodní ptáky skutečným nebezpečím, byl tento zákaz v Česku zaveden již v roce 2011 a čeští myslivci s ním souhlasí a respektují jej.

Evropská komise však ve snaze co nejvíce se přiblížit záměru úplného zákazu olověného střeliva, proti němuž je napříč Evropou mnohem větší odpor, rozšířila definici mokřadu tak, že zahrnovala v podstatě jakoukoli vodní plochu a vodoteč, a navíc ochranné pásmo 400 metrů v jejich okolí. Tím by olovo v ČR bylo zakázáno na významné části současné honební plochy, například ve vodnatých severských státech pak všude. Zároveň by se objevila právní nejistota, kdy by totéž střelivo jen pohybem myslivce po honitbě a směrem střelby plynule měnilo kategorii z povoleného na zakázané a zpět podle vzdálenosti od vody.

„Odmítnutí návrhu Komise zástupcem ministerstva životního prostředí vítáme. Je jen potvrzením potřebnosti dosavadní spolupráce myslivců, střeleckých organizací a ministerstva na přípravě kvalitní legislativy,“ zhodnotil předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. „Přijetí návrhu Komise by mělo negativní dopad na výkon práva myslivosti v Česku. Jakákoli regulace musí být podložená a kvalitně připravená. Jsme připraveni i dále v této věci s ministerstvem životního prostředí spolupracovat,“ uzavřel Jiří Janota.

Přejít na začátek