Informace k volbě člena DR ČMMJ za Ústecký kraj

MR ČMMJ z.s. vyhlásila, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb MR ČMMJ dne 16. 4. 2024, dovolbu člena do DR ČMMJ, z.s. za Ústecký  kraj pro zbytek funkčního období do 18. 11. 2025.

Do řádného termínu 6. 5. 2024 nebyla zaslána žádná kandidátka.

Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Přejít na začátek