Volba člena DR ČMMJ za Ústecký kraj

MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/  a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb MR ČMMJ dne 16. 4. 2024, dovolbu člena do DR ČMMJ, z.s. za Ústecký  kraj pro zbytek funkčního období do 18. 11. 2025.

Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu fgrcnaxn.svfrebin@pzzw.pm  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Štěpánky Fišerové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 6. 5. 2024 (rozhoduje den doručení).

V příloze naleznete kandidátku do Dozorčí rady ČMMJ, z.s. za Ústecký kraj.

Volba proběhne na zasedání Sboru zástupců ČMMJ, z.s. dne 8. 6. 2024.

Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ

Soubory ke stažení

Přejít na začátek