Novinky

Volby ČMMJ – vyhlášení doplňující kandidatury

Myslivecká rada ČMMJ, z.s. na svém zasedání dne 20. 4. 2021 rozhodla o možnosti doplnění kandidátní listiny pro volbu předsedy, místopředsedy pro spolkovou činnost, místopředsedy pro ekonomiku a legislativu a členů Dozorčí rady ČMMJ, z.s.

Volby do MR ČMMJ, z.s. a DR ČMMJ, z.s. byly vyhlášeny dne 13. 8. 2020.

Rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ, z.s. ze dne 3. 5. 2021 se navrhuje, aby Sbor zástupců ČMMJ, z.s. na nejbližším zasedání rozhodl o sjednocení konce volebního období u všech členů Myslivecké a Dozorčí rady ČMMJ, z.s. tak, že bude končit dnem  18. 11. 2025.

Případní noví zájemci o kandidaturu ze strany členů ČMMJ, z.s. zašlou  vyplněnou kandidátní listinu (viz příloha) e-mailem na adresu vin.qibenxbin@pzzw.pm nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 16. 5. 2021 (rozhoduje den doručení).

Každému kandidátovi bude umožněna osobní prezentace. Podmínky prezentace kandidátů budou zveřejněny v nejbližší době opět na webových stránkách www.cmmj.cz s termínem uzávěrky do 16. 5. 2021.

Soubory ke stažení