Vyhodnocení XXI. ročníku soutěže Mé toulky za zvěří

Soutěže se mohly zúčastnit děti z mateřských i základních škol ve třech oborech – výtvarném, literárním (poezie) a fotografickém.

Sešlo se celkem:

1150 – obrázků (ze 107 – MŠ, ZŠ, kroužků, Zájmových skupin)

30 fotek (ze 16 – MŠ, ZŠ, kroužků, zájmových skupin)

55 básniček (z toho 1 věnovaná 100 letům ČMMJ) – (z 25 – MŠ, ZŠ, kroužků, zájmových skupin)

Vítězové jsou vybráni a budou pozváni na vyhlašování a předávání cen v rámci Dětského dne na zámku Ohrada 25. 6. 2023

Celkem se bude vyhlašovat:

4 věkové kategorie po 10 dětech v oboru kreslení 

2 věkové kategorie po 10 dětech v oboru fotografie 

2 věkové kategorie po 10 dětech v oboru poezie 

A budou předány 2 speciální ceny poroty. 

Přejít na začátek