Výzkum mortality rysa ostrovida na Šumavě

Výzkumná organizace ALKA Wildlife a Správa Národního parku Šumava realizují společný projekt TAČR SS05010140: Přežívání dospělých samic rysa ostrovida – výzkum hrozeb v jádru a na okraji šumavské populace. Sbírají všechny informace včetně historických o případech úhynu rysa ostrovida (Lynx lynx) na silnici, železnici, v důsledku pytláctví nebo jiných příčin. A to z celých Čech.

Do sběru dat se můžete také zapojit.

Pokud byl v rámci vaší činnosti zaznamenán nedávný, ale i v minulosti takový případ, prosím sdělte to emailem manažerce projektu Mgr. Tereze Minárikové: grermn.zvanevxbin@nyxnjvyqyvsr.rh nebo případně telefonicky +420 724 706 806.

V příštím roce na podzim se bude konat závěrečný seminář k výzkumu. ČMMJ se seznámí s výsledky výzkumu a nasdílí je v rámci svých komunikačních kanálů.

ALKA Wildlife – naším posláním je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící druhy živočichů.

https://www.alkawildlife.eu/

Přejít na začátek