Přednášky Péče o zvěř a její prostředí

Políčka pro podporu biodiverzity.

Podpora biodiverzity na zemědělské půdě je nejefektivnější způsob myslivecké péče o zvěř a její životní prostředí.

V rámci aktivit pracovní skupiny Myslivci pro přírodu se snažíme myslivce seznamovat s možnostmi využití těchto opatření ke zefektivnění mysliveckého hospodaření v honitbách.

Přejít na začátek